Pages Navigation Menu

studio poligraficzne

Narzędzia do tworzenia wykresów w Excelu, które powinieneś znać

Narzędzia do tworzenia wykresów w Excelu, które powinieneś znać

Kolumny są najważniejszymi elementami wykresu w programie Excel. Dobrze zaprojektowany wykres kolumnowy może służyć do wyróżnienia ważnych punktów danych, zachowując jednocześnie prostotę wykresu kołowego. W rzeczywistości wykresy kolumnowe mogą być łatwiejsze do odczytania niż wykresy kołowe. Dwa najczęściej spotykane typy wykresów kolumnowych to standardowy i spiętrzony wykres słupkowy.

Wykres słupkowy:

Jeśli chcesz zwizualizować różne części danych, ważne jest, abyś zrozumiał podstawy wykresu słupkowego. W przypadku tworzenia wykresu słupkowego każdy segment reprezentuje wartość w danej kategorii, a wysokość każdego segmentu odpowiada tej wartości. Wykresy słupkowe są zwykle bardziej atrakcyjne wizualnie i łatwiejsze do odczytania.

Standardowy wykres kolumnowy:

Jeśli chcesz zwizualizować dużą liczbę danych, standardowy wykres kolumnowy może pomóc w ich efektywnym przedstawieniu. W przypadku standardowego wykresu kolumnowego wartości reprezentują wysokość każdej kolumny. Dzięki temu można łatwo dostrzec trendy i wyciągnąć wnioski na podstawie wykresu.

Jak utworzyć:

Utworzenie wykresu kolumnowego lub standardowego jest bardzo proste. Wystarczy wybrać typ wykresu w oknie dialogowym Wstaw wykres. Dostępne są cztery opcje: Bar, Line, Pie i Scatter.

  1. W polu Typ wykresu wybierz typ ułożony lub Standardowy.
  2. Wprowadź dane do pierwszej kolumny.
  3. Przeciągnij kolumnę, którą chcesz zmienić, do drugiej kolumny i powtórz powyższe czynności.
  4. Po wykonaniu trzech pierwszych kroków kliknij mały kwadrat obok wybranego wykresu, aby wyświetlić okno Zakres danych. Wybierz zakres wartości, które mają być uwzględnione na wykresie.
  5. Kliknij przycisk OK, aby wstawić wykres.

Wnioski:

Jak już wspomniałem na początku, wykres kolumnowy jest jednym z najbardziej efektywnych wykresów do wizualizacji dużej ilości danych. Jest to również świetny wykres do wykorzystania, gdy trzeba uwypuklić pewne fragmenty danych. Nie pokazałem jednak żadnych narzędzi, które są dostępne w celu dostosowania i ulepszenia wykresu kolumnowego. Można nawet dostosować schemat kolorów i styl czcionki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach do tworzenia wykresów w Excelu, przeczytaj powyższy artykuł.