Pages Navigation Menu

studio poligraficzne

Kalendarze dostosowane do określonego zawodu

Stosunkowo modnym zabiegiem jest zamawianie kalendarzy związanych tematycznie z rodzajem wykonywanej pracy. W ofercie firm produkujących odnajdziemy propozycje kalendarzy dla księgowych, dla pracowników socjalnych, czy inżynierów. W zależności od grupy docelowych użytkowników, kalendarze zawierają szereg informacji niezbędnych do pracy.  Są to, na przykład, określone ustawy warunkujące pracę w danym zawodzie. Przepisy ustawy zajmują kolejne karty danego kalendarza. Inne wiadomości stanowić mogą dane statystyczne oraz dane teleadresowe instytucji nadzorujących. W przypadku pracowników socjalnych takimi ciekawostkami będą orzeczenia sądów oraz paradoksy prawne. W ten sposób mamy łatwy dostęp do określonych przepisów oraz innych uwarunkowań. Kalendarze tematyczne zamawiane są, przede wszystkim, przez pracodawców oraz kierowników instytucji publicznych. Oprócz walorów użytkowych stanowią one doskonały prezent dla swoich podwładnych. Warto zatem stosować podobne rozwiązania również ze względu na fakt, iż cena takiego produktu nie odbiega znacznie od standardowych kalendarzy.