Pages Navigation Menu

studio poligraficzne

3 skuteczne sposoby dzielenia pracowników

3 skuteczne sposoby dzielenia pracowników

Jaki jest najlepszy sposób dzielenia pracowników? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – musimy zrozumieć przyczynę podziału. Dlaczego musimy dzielić naszych pracowników?

Jak dzielić pracowników:

Podział pracowników nie ogranicza się tylko do dwóch opcji, można mieć różne kategorie pracowników. Poniżej przedstawiono najczęstsze przykłady:

1. Pracownicy wyrównani

Są to pracownicy, którzy wykonują tę samą pracę, ale ich zadania są różne. Najczęściej są oni przydzielani do wykonania niewielkiej ilości pracy przez krótki czas. Przykładem może być kasjer lub sprzedawca, który wykonuje swoją pracę w bardzo specyficzny sposób i pracuje przez bardzo krótki czas.

2. Różne zespoły

Ten typ pracowników różni się od innych poziomów. W jego skład wchodzą różne zespoły ludzi, którzy mają swoje własne, specyficzne obowiązki. Od członków zespołu oczekuje się, że będą pracować w podobny sposób. Są to pracownicy, którzy są zatrudnieni do realizacji tego samego projektu, ale każdy z nich pracuje niezależnie. Pracownicy tego typu nie są przypisani do żadnego przełożonego.

3. Działy

Jest to typ pracowników, którzy są podzieleni na grupy osób w celu wykonywania określonych obowiązków. Są to najpopularniejsi pracownicy, którzy są przypisani do konkretnego działu.

Każda kategoria pracowników ma swoje wady i zalety. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom dzielenia pracowników:

Zalety dzielenia pracowników:

1. Pracownicy są zadowoleni:

Często zapominamy, że celem firmy jest zapewnienie miejsc pracy i wypracowanie zysku. Jeśli pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy, chętniej będą pracować ciężej, aby osiągnąć wyznaczone cele. Morale pracowników odgrywa istotną rolę w wynikach firmy.

2. Pracownicy lepiej rozumieją swoje role:

Gdy pracownicy są podzieleni na mniejsze grupy, stają się bardziej świadomi ról, jakie pełnią członkowie zespołu. Każdy członek wie dokładnie, czego się od niego oczekuje. Łatwo mogą określić swoje słabe i mocne strony oraz nauczyć się nowych umiejętności.

3. Będą wydajni:

Podzielone zespoły mogą łatwo współpracować w celu realizacji zadania. Łatwiej jest im współpracować ze sobą i osiągać zamierzone cele.

4. Mogą skupić się na jednej rzeczy w danym czasie:

Gdy pracownicy są podzieleni na różne zespoły, mogą z łatwością skupić się na jednym zadaniu w danym czasie. Ich myśli nie będą rozproszone i będą w stanie pracować nad zadaniem przez dłuższy czas.

5. Są w stanie osiągać postępy:

Gdy pracownicy są podzieleni na mniejsze zespoły, są w stanie szybko osiągać postępy. W zespole składającym się z czterech lub pięciu osób wydajność wzrośnie.

6. Będą lojalni wobec organizacji:

Pracownicy czują się lojalni i zmotywowani, gdy pracują z bliskimi im osobami. Są w stanie przyczynić się do rozwoju organizacji.

7. Będą mieli dobre relacje:

Między pracownikami firmy panują dobre stosunki. Łatwiej jest im się porozumiewać i rozumieć nawzajem. Jeśli podzielisz swoich pracowników na różne zespoły, łatwiej im będzie zrozumieć strukturę organizacyjną.

8. Pozytywne spojrzenie na świat:

Możesz łatwo zmienić nastawienie swoich pracowników, przekazując im pozytywne informacje zwrotne. Gdy pracownicy poczują, że doceniasz ich ciężką pracę, będzie to dla nich motywacją do jeszcze cięższej pracy.

9. Będą elastyczni:

Elastyczność to ważna umiejętność. Jeśli pozwolisz swoim pracownikom pracować w różnych miejscach, będą bardziej elastyczni. Możesz przydzielać pracowników zgodnie z lokalizacją ich domów.

10. Będą bardziej wydajni:

Elastyczność pozwala na przydzielanie pracowników zgodnie z ich dostępnością. Jeśli masz zespół ludzi, którzy są dostępni codziennie, możesz przydzielić ich do różnych projektów.

11. Będą bardziej produktywni:

Ponieważ Twoi pracownicy są bardziej wydajni, będą też bardziej produktywni. Z pracownikami łatwiej osiągniesz swoje cele.