Pages Navigation Menu

studio poligraficzne

Cyberprzemoc – co warto wiedzieć?

Cyberprzemoc – co warto wiedzieć?

Zjawisko cyberprzemocy w ostatnim czasie jest bardzo popularne. Może mieć ono różne formy i nasilenie, a jego skutki często bywają naprawdę poważne. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat cyberprzemocy. 

CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc to nic innego jak przemoc przez Internet. Prześladowca np. ucieka się do poniżania, zastraszania swojej ofiary czy straszenia. W tym celu może wykorzystywać komentarze na profilach społecznościowych, publikowanie zdjęć wykonywanych z ukrycia, oczernianie na formach itd. Zjawisko to jest równie poważne jak przemoc fizyczna czy psychiczna. Nie można bagatelizować jej objawów. 

FORMY CYBERPRZEMOCY 

Można wyróżnić różne formy cyberprzemocy. Do najpopularniejszych należy m.in. publikowanie obraźliwych czy kompromitujących filmów czy zdjęć, pisanie wulgarnych, wyśmiewających lub poniżających komentarzy, włamania na różne konta w serwisach społecznościowych, czy podszywanie się pod inne osoby. Każde takie działanie jest bardzo krzywdzące. 

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ CYBERPRZEMOCY?

Nie ma żadnych technicznych form, które mogą w pełni ochronić przed cyberprzemocą, dlatego każdy z nas powinien jej przeciwdziałać. Ważną kwestią jest rozwój świadomości i edukacja. Należy uświadamiać szczególnie dzieciom, że istnieje realny problem agresji i uwrażliwić na to, że każdym należy się szacunek tak samo w sieci jak w kontaktach osobistych. Dobrym rozwiązaniem są różne szkolenia. Bezpieczeństwo w Internecie jest niezwykle ważne i nie można tego zagadnienia zaniedbywać szczególnie w szkołach.

SZKOLENIA Z CYBERPRZEMOCY – JAK JE PRZEPROWADZAĆ DLA UCZNIÓW

Warto przeprowadzać szkolenia dla nauczycieli z cyberprzemocy. Celem takiego działania jest rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności związanej z rozpoznawaniem wszelkich zagrożeń w sieci i przeciwdziałania nim. Powinny być na nich poruszone takie zagadnienia jak:

  • przemoc w sieci, jej przejawy i formy, 
  • sposoby rozpoznawania, reagowania i zapobiegania cyberprzemocy, 
  • psychologiczne i prawne rozumienie cyberprzemocy, 
  • rozmowy z ofiarami, sprawcami przemocy, a także ich rodzinami.

Szkolenia można także wzbogacić o inne treści. Warto poprzeć swoje słowa prezentacją multimedialną, a także przytoczeniem konkretnych przykładów cyberprzemocy oraz sposobami przeciwdziałania. 

Na cyberprzemoc trzeba reagować. Może ona doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. W sieci każdy czuje się anonimowym, przez co może pozwalać sobie na coraz więcej. Jest to bardzo mylne – po każdej aktywności w sieci pozostaje jakiś ślad. Szkolenia z cyberprzemocy to dobry sposób na podnoszenie świadomości na ten temat.